> OREKS MADENCİLİK LTD.ŞTİ.
> İNSAN KAYNAKLARI MÜHENDİS VE ELEMAN ALIMI İLANLARI
> MADENCİLİK
> İLETİŞİM VE İLANLAR
> MADEN KANUNU
> MADEN YÖNETMELİĞİ
> FORMLAR
> MADENCİLİK FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ
> FOTOĞRAFLARLA MADENCİLİK
> MADENCİLİK TERİMLERİ VE TEKNİK MADENCİLİK
> LİNKLER
> TÜRKİYE HARİTALARI
> MADENCİLİK TERİMLERİ LİNKİ
> MALİ DURUM

TÜRKİYE HARİTALARI


i1_small.jpg

trharita.gif

vert_dots.gif

trm_a2.jpg

NİĞDE YAHYALI

23.2_1_.gif

ruzatlasb.jpg

1084.gif

trm_g3.jpg

Genel Bilgiler
Yüzölçümü: 1.546 km²
Kuruluş Yılı: 1954
Nüfus (Merkez): 22.665 (2000)
Nüfus (Toplam): 43.203 (2000)
Belediye Sayısı: 2
Köy Sayısı: 28
Rakım: 1330 m
İl Merkezine Uzaklığı: 87 Km
Telefon Alan Kodu: 352
Posta Kodu: 38[değiştir]
Mülki ve Yerel İdare
Kaymakam: Ahmet TURHAN
Belediye Başkanı: Yakup TEZCAN[değiştir]
Köyleri
Ağcaşar, Avlağa, Balcıçakırı, Burhaniye, Büyükçakır, Çamlıca, Çavdaruşağı, Çubukharmanı, Çubuklu, Derebağ, Delialiuşağı, Denizovası, Dikme, İlyaslı, Kapuzbaşı, Karaköy, Kirazlı, Kocahacılı, Kopçu, Kuzoluk, Mustafabeyli, Sazak, Senirköy, Süleymanfakılı, Taşhan, Ulupınar, Yerköy, Yeşilköy, Yuları


Tarihi
İlçe, Anadoluya gelen Türk güçlerince kurulmuştur.Bu güçlerin önderliğini Seydi Ali ve Yahya Ali (Yahya Gazi) yapmışlardır.Seydi Ali;ye ait türbe Devlet Hastanesi bahçesinde, Yahya Gaziye ait türbe ise Ulu Camii önünde bulunmaktadır. Türbedeki kitabede geçen 1040 tarihi İlçe;nin en eski tarihi bilgisini vermektedir.1913 yılında Belediye teşkilatına kavuşan İlçe, o yıllarda Niğde’ye bağlı bir kasaba iken, Cumhuriyet döneminde Develi İlçesine bağlı bir nahiye durumuna gelmiş, 1954 yılında İlçe statüsüne kavuşmuştur.

Coğrafi Yapı
Denizden yüksekliği 1210 metre olan ,İlçe sınırları içerisinden geçen zamantı ırmağı, kapuzbaşı şelaleleri çayı, Derebağ şelalesi çayı ve İlçe;nin içerisinden akmakta olan Karaçay başlıca akarsulardır. İlçe, Erciyes Dağının güney yönünde kalan Sultan Sazlığını kuşatan düzlüklerin ve Sakız Dağının doğuya bakan yamaçlarında bir vadi içinde kurulmuştur. İlçe, Kayseri İlinin güneyinde kurulmuş olup, kuzeyi Develi, Güneydoğusu Adana;nın Feke İlçesi, Güneybatısı ve Güneyi Niğde;nin Çamardı ve Kayseri;nin Yeşilhisar ilçeleri ile komşudur.

İlçe;de karasal iklim hüküm sürmekle birlikte, özellikle güneyinde rakımı düşük ormanlık bölgede Akdeniz iklimi hüküm sürer. İlçe yazları 20 derece, kışları ise 18 derece sıcaklık ortalamasına sahiptir. Yıllık maksimum yağış ortalaması 500 mm.dir. Ovalık alanda bol miktarda elma bahçesi bılunmakta, İlçenin güney kısımları dağlık olmakla birlikte Adana sınırlarına yakın olan güneydoğusunda 11674 hektar verimli 33.034 hektar bozuk olmak üzere 44.709 hektar ormanlık alan mevcuttur. Mer;a vasıflı arazi miktarı 558.4 hektardır.


İdari Yapı
İlçe;nin bir merkez Belediyesi bir de Derebağ Belde Belediyesi olmak üzere iki belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçe merkezi 12 mahalleden ibaret olup, 28 köyü ve 3 mezrası bulunmaktadır.

2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre merkez nüfusu 22.665, köylerin nüfusu 20.538 olup, toplam nüfus 43.203;tür. Yıllık nüfus artış hızı şehir merkezinde binde 10.52, köylerde ise -14.09 olup, toplamda ise -1.93 nüfus azalması görülmektedir.

Kasaba-Köyler Nüfus (2000) Kasaba-Köyler Nüfus (2000)
Derebağ Kasabası 3.259 Karaköy 1.765
Ağcaşar 230 Kirazlı 1.433
Avlağa 335 Kocahacılı 1.020
Balcıçakırı 604 Kopçu 537
Burhaniye 196 Kuzoluk 173
Büyükçakır 1.107 Mustafabeyli 789
Çamlıca 412 Sazak 215
Çavdaruşağı 189 Serinköy 622
Çubukharmanı 616 Süleymanfakılı 241
Çubuklu 1.333 Taşhan 757
Delialiuşağı 911 Ulupınar 741
Denizovası 17 Yerköy 754
Dikme 393 Yeşilköy 483
İlyaslı 721 Yuları 231
Kapuzbaşı 454
[değiştir]
Ekomomik Yapı
İlçe doğal kaynaklar bakımından ülkemizin ender olan ilçelerinden biridir. Demir cevheri, altın karışımı kurşun, gümüş karışımı çinko ve krom bakımından zengin ocaklara sahiptir. Mevcut yıllık üretim miktarı 2-2,5 milyon ton civarındadır. İlçe;nin görünür rezerv miktarı 20 milyon ton demir, 2 milyon ton çinko ve çinko karışımı kurşun rezervinin yanı sıra henüz rezerv miktarı tesbit edilememiş zengin krom yatataklarının bulunduğu bilinmektedir. İlçe;de Halıcılık en eski faaliyet olarak devam etmektedir. Ayrıca Elmacılık,Hayvancılık ve Madenciliğe bağlı Nakliyecilik başlıca ekonomik faaliyetleri teşkil etmektedir. Maden nakliyesi lokomotif sektör olarak gelişmiştir.

[Sosyal Yapı
İlçe merkezindeki binalar betonarme yapılardır. Taş ve kerpiç yapılar yok denecek kadar azdır. İnşaatların büyük çoğunluğu iki katlı binalardan oluşmaktadır. Köylerdeki yapılaşma İlçe merkezinin tersine taş ve kerpiç binalardan oluşmaktadır. Yöre ormanlık olduğundan ormanlık bölgelerde yaşayan köylülerin evleri ahşap yapı tarzındadır. İlçe;de 38 adet kahvehene, 5 adet internet kafe, 1 adet otel ve 3 adet pastane mevcut olup, 20.021 kişi yeşil kartlıdır .

Yahyalı halısıyla ve şelalesiyle ünlü bir ilçe.

Ünlüleri
Hacı Hasan Efendi 1914-1997
Ramazan Dinç
Retrieved from "http://tr.wikipedia.org/wiki/Yahyal%C4%B1%2C_Kayseri"


oktayoral@oreksmadencilik.com

Bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın